מגוללים

מגולל LABELMATE MC-11
מגולל LABELMATE MC-11

המגולל חוסך מהמפעיל לעמוד מול המדפסת ולאסוף ידנית את המדבקות המודפסות.

שימוש במגולל, מאפשר לו לעשות כל עבודה אחרת בזמן ההדפסה.

פרטים נוספים
מגולל T10 / T20
מגולל T10 / T20

המגולל חוסך מהמפעיל לעמוד מול המדפסת ולאסוף ידנית את המדבקות המודפסות. שימוש במגולל, מאפשר לו לעשות כל עבודה אחרת בזמן ההדפסה

פרטים נוספים