מצלמות לאיסוף נתונים

פתרונות לאיסוף נתונים לתעשייה / מצלמות חכמות ללא מגע יד אדם 

המסוגלות לקרוא נתונים בתוך פסי ייצור או מסועים בדייוק רב ובמהירות גבוהה