תוכנה לספירות מלאי

תוכנה לספירות מלאי

 

תוכנה לספירות מלאי דרך מסופון קלה לשימוש 

הכוללת 3 מסכיי עבודה  לבחירה 

מסך קליטת סחורה ,ניפוק סחורה ,ספירת מלאי ,

כל מסך כולל בתוכו 4 סעיפים לעבודה 

 1 זיהוי עובד על פי (מספר עובד )

 2 מיקום במחסן (במידה ויש )

 3 מק"ט 

 4 כמות 

ניתן להתאים אותה מול כל מערכת